Sikai Chautari |How to Use free nepal telecom(NTC)pathsala CUG SIM card|MOE Nepal |CEHRD class 1to10

This video helps to know facility of CUG(Closed User Group ) Sim and Techniques to use CEHRD websits from Class 1 to Class 10 Free Online Learning Platform in Nepal by Ministry of Education, Science and Technology and Center for…

Sikai Chautari |How to Use free nepal telecom(NTC)pathsala CUG SIM card|MOE Nepal |CEHRD class 1to10

Source

0
(0)

This video helps to know facility of CUG(Closed User Group
) Sim and Techniques to use CEHRD websits from Class 1 to Class 10 Free Online Learning Platform in Nepal by Ministry of Education, Science and Technology and Center for Educaion and Human Resource Development
यस भिडियोमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरुका लागि ल्याएको online learning portal को बारेमा यस भिडियोमा जानकारी गराएका छौं |
भिडियो सुरु देखि अन्त्य सम्म हेर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला |
Online Learning Portal For Class 1 to Class 10 ( Sikai Chautari ): https://learning.cehrd.edu.np/

0 / 5. 0