Minskad ojämlikhet

Stenleken från Uganda

Detta är en lek där alla kan vara med! Alla barn står eller sitter i en ring utom en som springer runt ringen med en sten i handen. När som helst kan den som springer ringen runt lägga stenen bakom…