job

नागरिक उड्डयन, टेलिकम, विद्युत र संचयकोषका सुविधाको तुलनात्मक जानकारी CAAN,TELECOM,NEA ,EPF COMPARE

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधाकरण र कर्मचारी संचयकोषका सुविधाबारे तुलनात्मक जानकारी सहितको अनुसन्धनात्मक यो भिडियो हेर्नुहोस र आफ्नो करियर छनौट गर्न आँफै निर्णय गर्नुहोस । FACILITIES COMPARISION OF CAAN, TELECOM, NEA AND EFP. नेपालमा करियर सम्बन्धी…

গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট এনজিও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২২ ।। Grameen Telecom Trust NGO Job Circular 2022

গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট এনজিও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২২ ।। Grameen Telecom Trust NGO Job Circular 2022 Once again, I welcome all of you to the recruitment notice for an NGO job. And this recruitment notification has been published by Grameen Telecom…