app fpt play

Giáng Sinh Vui Thiệt – Minh Tống | FPT Telecom

🎄𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐮𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭🎄 🔅 Thấm thoắt đã đến mùa Giáng Sinh, năm nay có lẽ sẽ trở nên khác biệt khi chúng ta vẫn đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng không vì thế mà ta mất đi…