32100

Free Nepal Telecom radio sewa के तपाई लाई थाहा छ छैन भन्ने जानकारी लिन विडियो हेर्नुहोस

Nepal Telecom ko radio sewa ( free call ) गरी सबै जानकारी प्राप्त गर्नुहोस । do FULL video हेर्नुहोला ✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️🙏🙏🙏🙏🙏🙏 NAMASTE free information radio ntc 500mb free in 4G update ntc balance transfer ntc data pack 2021 ntc voice pack…