नागरिक उड्डयन, टेलिकम, विद्युत र संचयकोषका सुविधाको तुलनात्मक जानकारी CAAN,TELECOM,NEA ,EPF COMPARE

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधाकरण र कर्मचारी संचयकोषका सुविधाबारे तुलनात्मक जानकारी सहितको अनुसन्धनात्मक यो भिडियो हेर्नुहोस र आफ्नो करियर छनौट गर्न आँफै निर्णय गर्नुहोस । FACILITIES COMPARISION OF CAAN, TELECOM, NEA AND EFP. नेपालमा करियर सम्बन्धी…

नागरिक उड्डयन, टेलिकम, विद्युत र संचयकोषका सुविधाको तुलनात्मक जानकारी CAAN,TELECOM,NEA ,EPF COMPARE

Source

0
(0)

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधाकरण र कर्मचारी संचयकोषका सुविधाबारे तुलनात्मक जानकारी सहितको अनुसन्धनात्मक यो भिडियो हेर्नुहोस र आफ्नो करियर छनौट गर्न आँफै निर्णय गर्नुहोस । FACILITIES COMPARISION OF CAAN, TELECOM, NEA AND EFP.
नेपालमा करियर सम्बन्धी आधिकारिक, विश्वसनीय, तथ्यपरक र अनुसन्धानमुलक भिडियोका लागि यो लिन्क थिची च्यानल Subscribe गर्नुहोला।
https://www.youtube.com/c/CareerNepalCN?sub_confirmation=1
For more videos on Career and Job Opportunities in Nepal, please subscribe to the channel, Career Nepal.

#CAAN #telecom #NEA #epf

0 / 5. 0